Plesse Milch Energyn biokaasureaktori on 2 300-kuutioinen ja jälkireaktori 3 400-kuutioinen. 6 400- ja 8 100-kuutioiset varastosäiliöt (oikealla reunalla) ovat rejektilietteelle, niistä liete ajetaan yhtiön vuokrapelloille lan…