Pääkirjoitus

EU:n ennallistamisehdotus vasta valmistelussa

Euroopan komissio antoi ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnon ennallistamisesta kesäkuussa 2022. Ehdotus olisi toteutuessaan vaikutuksi…