Markkinasignaalit 

Kirjoittaja: Kyösti Arovuori, REINU econ

Maatalouden konkurssit harvinaisia

Maatalouden kustannusten nopea nousu ja siitä seurannut keskustelu sektorin heikosta taloudellisesta tilanteesta on käynnistäny…