Jyrki Aakkula

Onko suomalaisella ruoalla vientiä?

Ruoantuotannon ja -kulutuksen toimintaympäristöä tarkasteltaessa on tärkeää kiinnittää huomio pitkäkestoisesti vaikuttaviin muutostekijöihin. Niistä globaalisti merkittäv…