Välimaan tilan rakennukset sijaitsevat keskellä peltoaukeata Koski Tl:ssä. Vasemmalla etualalla oleva uusi emakkopihatto sopii hyvin tilan aiempien sikaloiden jatkeeksi. Uuteen sikalaan tuli pihattotilaa 122 joutilaalle emako…