Vesiohenteiset puolihimmeät talomaalien jatkotesti saaristo-olosuhteissa, loppuarvostelut

Tuotteet esitetty kolme vuotta sitten tehdyn varsinaisen vertailun mukaisessa järjestyksessä (KM7/17).

Cello Wintex

Valmistuttaj…