Sari Luostarinen

Joko nyt, biokaasu?

Biokaasutuotantoa on pidetty yleisesti tavoittelun arvoisena, päästöjä vähentävänä ja kestävänä teknologiana käsitellä eloperäisiä materiaaleja. Biokaasun energiankäyttömuodoista enite…