Vapaaporsituksen karsinakokovaatimusta esitetään nostettavaksi kuudesta seitsemään neliömetriin tulevien eläinten hyvinvointikorvausten ehtona. Seitsemän neliömetrin karsinassa emakolla on käytössään kuusi neliömetriä,…