Biokaasugeneraattorin ”sähköinen rengasrakenne” ongelma

Sähkön siirtorajoitukset

kiusaavat maaseudun energiayhteisöjä

Uusi sähkömarkkinalaki ottaa kantaa myös energiayhteisöjen sisällä tapahtuvaan sähkön siirtoon. Käytt…