www.proagria.fi

K

K

Katse ensi kasvukauteen

Sään ääri-ilmiöihin

varaudutaan viljelysuunnittelulla

Sään ääri-ilmiöt ovat tulleet entistä tavallisemmiksi myös Suomessa. Välillä maassa ei rii…