Tiina Niemiselle ja Turo Antilalle valmistui kolme vuotta sitten parsinavetasta robottipihatoksi muutettu navetta. Vaikka muutosvaiheessa matkalla pihatoksi olikin omat haasteensa, molemmat ovat tähänastisen kokemuksensa per…