Pääkirjoitus

Tutkitaan peltoja, ennen kuin hutkitaan viljelijöitä

Ilmastokeskustelu käy parhaillaan varsin raivokkaana. Luonnonvarakeskuksen uudet laskelmat metsiemme hiilinieluista pienensivät merkittävästi hiilinielua…