Jyrki Aakkula

Päästöjä ja poistumia

Luonnonvarakeskus (Luke) julkaisi kolmisen viikkoa sitten niin päivitettyjä kuin uusiakin skenaarioita maatalous- sekä maan käyttö, maan käytön muutos ja metsätalous (LULUCF) -sektorien kasvi…