Anne Kerminen

Ravinteet kasvin käyttöön oikeassa muodossa

Viljelykasvien ravinteiden ottoa ja lannoituksen ajoitusta on tutkittu niin Suomessa kuin maailmalla. Yaran Suomessa tekemiin tutkimuksiin perustuen täällä myytävien la…