Viljan vientiin on Suomessa panostettu viime vuosina ihan tosissaan. Tarjontalähtöisestä eräviennistä ollaan siirtymässä kysyntälähtöiseen asiakkuuksia palvelevaan vientiin.

Suomi pyrkii kasvaville

viljamarkkinoille

Kulun…