Pääkirjoitus

Maatilojen on pakko investoida

Kaikessa yritystoiminnassa investoinnit ovat välttämättömiä, niin myös maataloudessa.

Jos tuotantoa halutaan jatkaa, korvausinvestoinnit ja seuraavan sato- tai tuotantokauden tuot…