Vasemmalla käsissä karkeaa maata, josta voi erottaa yksittäiset maapartikkelit. Oikealla hienojakoistasavimaata, jonka pienistä partikkeleista on muodostunut muruja.

Viljelymaiden

perusominaisuudet määräytyvät maalajin mu…