Usein ajatellaan, että ruuvi kuin ruuvi, kunhan kierteet sopivat. Väärä ruuvi voi kuitenkin pilata paljon. Maatalouskäytössä myös kaikkialle tunkeva vesi, lika ja muut vierasaineet asettavat ruuviliitoksille omat haasteensa.

Älä…