Etelä-Suomessa on viimeisen kahden vuoden aikana valmistunut 26 uutta pihattoa. Niissä toteutunut lehmäpaikan kustannus on ollut keskimäärin 11 900 euroa.

Mitä navetta maksaa?

Navetan rakentamisessa on kysymys maatilan johtamise…