Sopiva lattia
pikkuporsaan sorkille

Erilaiset lattiamateriaalit vaikuttavat porsaiden sorkkaterveyteen eri tavalla. Myös porsaan ikä vaikuttaa lattiamateriaalin valintaan. Etelä-Saksassa sijaitseva Boxbergin sianjalostus…