Muun muassa lypsyaseman katonrajassa, eläintiloissa ja kulkukäytävillä sijaitsevat hätävalot varmistavat sen, että navetasta on turvallista lähteä käynnistämään sähkögeneraattoriin kytketty traktori.

Hätävalojärjestelmä

p…