Marja Jalli

Jotain uutta, ja paljon vanhaa

Menneen kasvukauden alkupuolella kasvitautitutkija oli hiukan hämillään. Hyvien kylvökelien jälkeinen kesäkuun alun kuivempi jakso antoi viitteitä siitä, että peltokasvien kasvitautie…