Marja Jalli

Tarkkailu opettaa, yhdistää, kannattaa

Syyskuun loppupuolella, kesken puintitouhujen, viljelijätuttava toimitti minulle ruispellollansa olleen kelta-ansan. Kelta-ansan avulla hän seurasi pellollansa esiintyvie…