Suomessa datansiirto tietojärjestelmien välillä on sujuvaa ja niihin kootaan kattavasti nautojen hyvinvointi- ja terveystietoja. Ne mahdollistavat myös koko karjan terveydentilan arvioinnin, toteavat asiaa tutkineet Anri Timo…