Matti Kärkkäinen

Lisää kulotusta metsätalouteen

Pohjoisen havumetsävyöhykkeen luonnonmetsissä pinta-alamääräisesti suurin osa metsäpaloista on pintapaloja, jolloin palaa metsän kenttä- ja pohjakerroksen materiaalia, mutta…