Opetusmaatiloilla pitää olla ajanmukaiset uudet teknologiat käytössä, jotta opiskelijat pystyvät käytännössä oppimaan uuden teknologian käyttöä ja viemään oppia eteenpäin. Kuivitusrenki kiertää parsien yläpuolella ja pitää hu…