Sekaviljelyllä tarkoitetaan kahden tai useamman kasvilajin tai lajikkeen ainakin osittaista yhtäaikaista viljelyä. Erilaisia sekaviljelyn muotoja on muun muassa seosviljely, rivisekaviljely ja kaistasekaviljely. Tulevaisuu…