Maataloudessa syntyy runsaasti muovijätettä rehupaaleista ja aumamuoveista. Suomessa paalimuovijätettä syntyy vuosittain noin 7 000 tonnia. Nykyään paalimuovit pääasiassa poltetaan, jolloin niistä saadaan energiaa.

Muoveist…