Matti Kärkkäinen

Yleiskaavan merkintä voi estää taimikonhoidon tuen

Kunnan jollekin alueelle tehtävä yleiskaava sijaitsee lainsäädännöllisesti yleispiirteisen maakuntakaavan ja tarkan asemakaavan puolivälissä. Sitä laaditt…