www.proagria.fi

Mitä kannattaa viljellä?

Panosten käytön optimointi entistä tärkeämpää

Eri viljelykasvien vaihtoehtoja ja tuotantopanosten käyttöä simuloimalla voimme yhdessä löytää tiloille panos-tuotto-suhteen kannalta…