Suomessa on turvepeltoja viljelyksessä 260 000 hehtaaria. Maatalouden päästöistä puolet tulee turvepelloilta. RATU-hankkeessa tutustuttiin pienryhmissä turvemaiden nurmenviljelyyn.

Turvepelloissa

mahdollisuus merkittävi…