Pääkirjoitus

Turvemaiden viljelyyn on tuotava uusia ratkaisuja

EU:ssa on jo vuosia väännetty kättä turvemaiden kohtalosta. Innokkaimmat poliitikot ja luonnonsuojelijat olisivat kieltämässä kokonaan turvemaiden viljelyn ilmas…