Päästövähennys voi tulevaisuudessa olla ruokohelven viljelyn päätuote, ja esimerkiksi kuivikkeeksi käytettävä sato päästövähennyksen sivutuote.

Kosteikkoviljelyn

päätuote turvepellolla

on päästövähennys

Pohjaveden pinnan…