Päästövähennys voi tulevaisuudessa olla ruokohelven viljelyn päätuote, ja esimerkiksi kuivikkeeksi käytettävä sato päästövähennyksen sivutuote.

Kosteikkoviljelyn

päät…