Hannes Hyökälä pettyi suuresti hankkimaansa Arska-kuivuriin. 608-hehtolitraisen Farmi-Arskan kuivaustehoa pyrittiin kohentamaan vaihtamalla uunin ja kuivurin väliset putket suuremmiksi sekä kaksinkertaistamalla sekä tulo-…