Energiaturpeen käyttö on supistunut ja supistuu edelleen hyvin voimakkaasti korkean päästöoikeuksien hinnan ja myös tehtävien veronkorotusten seurauksena. Vähennys on näkynyt su…