Kun nurmen lannoituksessa otetaan huomioon myös kaliumreservin määrä, voidaan lannoituskustannuksissa säästää. Jos nurmelle annetaan liikaa kaliumia, nousee rehun kaliumpitoisuus haitalli…