Linjahankkeissa

on huolehdittava salaojien

toimivuudesta

Yhdyskuntarakentamisessa moni viljelijä joutuu tilanteeseen, jossa omalle pellolle sijoitetaan linjoja. Viime aikoina erityisesti sähkölinjojen maakaapelointi on pu…