Taloudellisesti mitaten korroosion aiheuttamat suorat tappiot ovat pelkästään Suomessa merkittävät. Jos mukaan lasketaan välilliset kustannukset, kuten lisääntynyt korjaustarve ja menetetty työaika, noustaan jo niin sanotust…