Vilja-analytiikka alkaa niin sanotusti jalkautua. Saatavilla on jo joitain aidosti maatilakäyttöön sopivia analyysilaitteistoja. Esimerkiksi rehupuolelle suunnattu Dinamica Generalen X-NIR-analysaattori kykenee mittauksi…