Matti Kärkkäinen

Maanomistajalta on kaapattu valta metsästysasioissa

Eräälle 5 000 hehtaarin alueelle on pesiytynyt hirviä niin, ettei hirvien suosimaa mäntyä tai rauduskoivua voida kasvattaa. Hirvenkaatolupia annetaan niin sää…