Markkinasignaalit

Suomalainen liha maailmanmarkkinoiden ravisteltavana

Kirjoittajat: Kyösti Arovuori ja Tapani Yrjölä, PTT

Yhdysvalloissa nautojen lukumäärän kehitys on sotien jälkeisenä aikana jakautunut kahteen jaksoon.…