Automaattilypsytiloilla päivittäiseen karjanhoitoon käytettävillä työtunneilla on suurempi merkitys karjanhoitotyön tuottavuuteen kuin karjan maitotuotoksella.

Auto…