Automaattilypsytiloilla päivittäiseen karjanhoitoon käytettävillä työtunneilla on suurempi merkitys karjanhoitotyön tuottavuuteen kuin karjan maitotuotoksella.

Automaattilypsytilojen välillä

Työn tuottavuudessa

suuria…