Glyfosaatti on yleisimmin käytetty kasvinsuojeluaineemme. Esimerkiksi vuona 2013 peräti 51 prosenttia tehoaineiden kokonaiskäyttömäärästä muodostui juuri glyfosaateista. …