Viljatilalla energiaa kuluu eniten viljelytyössä ja viljan kuivauksessa. Mutta moni muukin tekijä vaikuttaa energiankulutukseen. Tärkeää on myös tietää oman tilan tehokku…