Siipikarjanlihan kulutuksen arvioidaan Suomessa ylittävän tänä vuonna sianlihan kulutuksen ensimmäistä kertaa. Alkuvuoden toteutuneeseen kehitykseen perustuvan arvion mukaan siipikarjanlihaa kulutetaan tänä vuonna noin 29 k…