Antti Kurvinen nousi toisella eduskuntakaudellaan ensin tiede- ja kulttuuriministeriksi, ja sitten maa- ja metsätalousministeriksi. Ilmastoasioilla tehdään kotimaan politiikkaa. Siitäkin huolimatta, että nyt vaakalaudalla o…