Nautojen loppukasvatuksen kannattavuus riippuu rehujen hinnasta. Jotta todellinen ruokintakustannus pystytään laskemaan, on tiedettävä mahdollisten ostorehujen hintojen lisäksi myös omalla tilalla tuotettujen rehujen tuota…