Matti Kärkkäinen

EU:n ennallistamislaki lyö Suomea kuin vierasta sikaa

Euroopan unioni antoi kesäkuussa 2022 esityksensä ennallistamislaiksi. Sitä ole julkaistu suomeksi, mutta tietoverkosta se löytyy laittamalla hakufraasiks…