Hintaseuranta

Lähteet:

Euroopan komissio, Luonnonvarakeskus,

Chicago Board of Trade ja LIFFE.

Koonnut: JL

Tuotantopanosten hinnat, Tilastokeskus

Viljasato jää pieneksi – mistä rehuviljaa Eurooppaan?

Teksti: Hanna Helkkula

Sy…