www.proagria.fi

Terveillä jaloilla tuloksia

Sorkkaterveys on yksi suurimmista lehmän hyvinvointiin ja tuotokseen vaikuttavista tekijöistä ja sen merkitys on kasvanut pihattonavetoiden ja automaattisten lypsyjärjestelmien y…